EST
710M eur
Käive
147
Portfellis olevate ettevõtete arv
4400
Kontserni töötajate arv
108M
Aastas tasutud maksud

Juhatus

MARGUS LINNAMÄE
Juhatuse esimees
KRISTEL VOLVER
Juhatuse liige
MARGUS KÄHRI
Juhatuse liige

Väärtused

Professionaalsus
Innovaatilisus
Hoolimine
Paindlikkus

Portfoolio

Apollo Grupp

Magnum Grupp

Postimees Grupp

Meediamonitooring

Megameedia Grupp

Jaekaubandus

Tervishoid

Rohemajandus

Muud